• czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 14 października 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE X - XII 2019
środa, 11 września 2019
Uprzejmie informujemy, że jest już ustalony i dostępny nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych w systemie workowym od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice X - XII  2019 r.
Więcej…
 
DZIĘKI POZYSKANYM ŚRODKOM DZIECI Z GMINY ŻUKOWICE ROZPOCZĘŁY DWUTYGODNIOWĄ "ZIELONĄ SZKOŁĘ" W KOŁOBRZEGU
środa, 11 września 2019
Miło nam poinformować, że po raz kolejny, dzięki pozyskanym przez Gminę Żukowice środkom finansowym, w sobotę 7 września 2019 r.  uczniowie klas III Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w Brzegu Głogowskim i Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi rozpoczęły dwutygodniową „Zieloną szkołę” w Kołobrzegu.

Wniosek o udzielenie darowizny na realizację projektu pn. "Zielone Szkoły dla dzieci z Gminy Żukowice" został złożony przez Gminę Żukowice w czerwcu br.

Fundacja KGHM Polska Miedź S.A., w odpowiedzi na nasz wniosek zdecydowała się w całości pokryć koszty pobytu dzieci w nadmorskim uzdrowisku wraz z przejazdem, zakwaterowaniem w hotelu Interferie „Chalkozyn”, opieką pielęgniarki i wychowawców, korzystaniem z basenu, inhalacjami leczniczymi oraz atrakcjami rekreacyjno-rozrywkowymi.

Więcej…
 
WYMIANA WODOMIERZY W MIEJSCOWOŚCI NIELUBIA
wtorek, 10 września 2019
Urząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniach 11-30 września 2019 r. 
w godzinach od 7:30 do 15:30

przeprowadzona zostanie wymiana wodomierzy w miejscowości: NIELUBIA

w związku powyższym zgodnie z art. 6 § 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prosimy o udostępnienie lokalu.
Więcej…
 
PO RAZ KOLEJNY UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
wtorek, 10 września 2019
Gmina Żukowice pozyskała kolejne w tym roku środki z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie.

W lipcu 2019 r. Gmina Żukowice złożyła wniosek pn. „Czas na basen, czas na zdrowie dzieci z Gminy Żukowice” do Fundacji Polska Miedź S.A. i w sierpniu br. otrzymaliśmy wspaniałą informację, że Fundacja KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny dofinansuje powyższe zadanie.

Całkowity koszt realizacji projektu obejmujący koszty udostępnienia infrastruktury pływalni oraz zorganizowania transportu dla uczniów wyniesie ok. 60.000 zł
Więcej…
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA PODATEK
wtorek, 10 września 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 września 2019 roku upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku za 2019 rok.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA ODPADY
wtorek, 10 września 2019
Uprzejmie informujemy, iż 15 września 2019 roku upływa termin zapłaty należności za odpady za miesiąc sierpień 2019 r.

Prosimy o uregulowanie należności.
 
ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 09 września 2019
Informujemy, że w dniu 17.09.2019 r. w godz. 08:00 – 15:00 odbędzie się ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI.
 
Wyznaczone miejsca, gdzie można przynosić elektrośmieci to:
1.Teren po byłej szkole w Kromolinie,
2.Oczyszczalnia ścieków w Nielubi,
3.Teren za Urzędem Gminy Żukowice.
 
Istnieje również możliwość odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wystawionego przed budynkiem indywidualnym.  W tym celu należy zgłosić ten fakt telefonicznie pod numer 76 831 42 41 wewn. 41 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.09.2019 r.
Więcej…
 
NARODOWE CZYTANIE W GMINIE ŻUKOWICE
poniedziałek, 09 września 2019
W dniach 5 i 6 września 2019 roku, w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Pary Prezydenckiej, odbyło się Narodowe Czytanie w Gminie Żukowice.

Podczas tegorocznej odsłony również Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi przyłączyła się do tej wspaniałej akcji, zachęcając i tym samym zapraszając do udziału szkoły z terenu Gminy Żukowice:  Szkołę Podstawową im. KEN w Nielubi oraz Szkołę Podstawową im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. W tym roku zaproszeni goście czytali nowele polskie.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 06 września 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 6 września 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 06 września 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 6 września 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przeważającej części obrębu Żukowice w gminie Żukowice.
Więcej…
 
RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU "DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW"
piątek, 06 września 2019
Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw ogłasza nabór wniosków na realizację lokalnych przedsięwzięć, a maksymalna kwota dofinansowania projektu to 5000 zł.

Jesli  masz ciekawy pomysł na społeczną inicjatywę, szukasz na nią funduszy i dodatkowego wsparcia, to zachęcamy do udziału w programie.

Wspierane są takie działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności i powinny być realizowane na terenie Dolnego Śląska. Tematyka projektu musi być ciekawa i inspirująca, a dodatkowo musi wykazywać społeczne zainteresowanie.

Przykładowe rodzaje działań to m.in pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe, działania dla młodzieży,  seniorów, osób z niepełnosprawnościami, itp.
Więcej…
 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. śW. FLORIANA W BRZEGU GŁOGOWSKIM GOTOWA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 ORAZ KONTYNUACJĘ PROJEKTU "EDUKACJA DZIECKA KLUCZEM DO SUKCESU"
piątek, 06 września 2019
 
Projekt pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” został zrealizowany już w 1/4 części.

Od września 2019 r. rozpoczynamy kontynuacje zajęć pozalekcyjnych z grupami powołanymi w ubiegłym roku szkolnym. Uczniowie starszych klas będą rozwijali kompetencje kluczowe w czasie zajęć kół zainteresowań: języka angielskiego, matematyczno – informatycznego, bloku przyrodniczego.
Więcej…
 
BĘDZIE MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY- WFOŚiGW DOFINANSUJE
czwartek, 05 września 2019
W dniu dzisiejszym tj. 05.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Żukowice Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowy z mieszkańcami Gminy Żukowice na przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych, nie będzie natomiast obejmować zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.
Więcej…
 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ - OD 01.09.2019 ROKU DOSTĘPNY W STAROSTWIE POWIATOWYM W GŁOGOWIE
czwartek, 05 września 2019
Informujemy, że od dnia 1.09.2019 r.  punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego dla mieszkańców Gminy Żukowice został przeniesiony do Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów (punkt nr 1).

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat pozostałych punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Głogowskiego w 2019 roku.
Więcej…
 
INFORMACJA
czwartek, 05 września 2019
Urząd Gminy Żukowice informuje, iż

BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH
w dniach 06.09.2019 r. (piątek)09.09.2019 r. ( poniedziałek) będzie NIECZYNNE.
  
                             ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!!
 
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
środa, 04 września 2019
Powiatowy Lekarz Weterynarii  pismem znak PIW – U 452/2/19-6 z dnia 27.08.2019 r. przypomina o zasadach postępowania ze zwłokami zwierząt domowych – w szczególności psów i kotów.

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką zamieszczoną poniżej.
Więcej…
 
RUSZYŁY ZAPISY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA FITNESS DLA MIESZKANEK GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 03 września 2019
Miło nam poinformować, iż ruszyły zapisy na bezpłatne zajęcia fitness, które będą odbywać się w Brzegu Głogowskim i Nielubi.

W celu uzyskania informacji zapraszamy na spotkania organizacyjne, które odbędą się  w bibliotekach w:
Brzegu Głogowskim, 17.09.2019 r. o godzinie 17.00 oraz w Nielubi, 19.09.2019 r. o godzinie 17.00

Zajęcia rozpoczną się 23.09.2019 r.

ZAPISY DO 13.09.2019 r. 
pod nr tel. 600 347 104 lub (076) 831 42 96 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi.
 
Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi wraz z Klubem Aktywnych Kobiet pozyskały dotację w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019” organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich na projekt pn.: „Zdrowo i sportowo w Gminie Żukowice”.
Więcej…
 
ŚWIĘTO PLONÓW W GMINIE ŻUKOWICE - BUKWICA 2019
poniedziałek, 02 września 2019
W sobotę 31. sierpnia mieszkańcy i rolnicy z Gminy Żukowice dziękowali za tegoroczne plony.

Dożynki
to ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za zebrane plony, radość z owoców pracy rąk ludzkich oraz szacunek dla tradycji. Tegorocznym gospodarzem uroczystych obchodów Dożynek Gminnych było sołectwo Bukwica.

Jak co roku Święto Plonów rozpoczął uroczysty korowód dożynkowy, który wyruszył spod kapliczki w stronę boiska, gdzie odprawiona została Msza Święta, celebrowana przez księdza kanonika Stanisława Czerwińskiego.

Część oficjalną dożynek rozpoczął Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn, który podczas wystąpienia przywitał wszystkich obecnych mieszkańców oraz przybyłych gości. Ponadto podziękował najbardziej zaangażowanym w organizację Święta  Plonów oraz rolnikom za ich ciężką i pełną wyrzeczeń pracę, dzięki której na naszych stołach gości polski chleb.

Po krótkim wystąpieniu Wójta odbył się obrzęd dożynkowy, który rozpoczęty został uroczystym polonezem prowadzonym przez zespół folklorystyczny „Chaber”. W tym pięknym, polskim tańcu wystąpili nie tylko członkowie zespołu, ale także Wójt Gminy Krzysztof Wołoszyn wraz z tegorocznymi starostami dożynek.

Starostowie dożynek pani Katarzyna Biernik mieszkanka miejscowości Domaniowice oraz pan Józef Bordowicz mieszkaniec miejscowości Bukwica uroczyście przekazali na ręce Gospodarza Dożynek - Wójta Krzysztofa Wołoszyna chleb upieczony z tegorocznych plonów, który został podzielony pomiędzy uczestników uroczystości dożynkowych.
Więcej…
 
STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM
piątek, 30 sierpnia 2019
Wójt Gminy Żukowice informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/ 2020.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl, w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - UPAŁY ORAZ BURZE
czwartek, 29 sierpnia 2019
IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 29.08.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne: 

Zjawisko/Stopień zagrożenia:  burze z gradem/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 29.08.2019 r. do godz. 00:00 dnia 30.08.2019 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 5 mm do 10 mm, lokalnie do 25 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 194
Top! Do góry