• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 28 maja 2020
POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA POTRZEBUJĄCYCH Drukuj
wtorek, 19 maja 2020
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi uprzejmie informuje, że w dniu 25.05.2020r. (poniedziałek) od godziny 13.00 będzie wydawana żywność dla osób posiadających wcześniej wydane skierowania uprawniające do odbioru żywności z programu operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) za pośrednictwem Caritas. Osoby uprawnione do pobierania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Żukowic (przy punkcie przyjęć Dzielnicowego).

W związku z panującą pandemią prosimy, by osoby odbierające żywność miały ubrane maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe i zachowały 1,5 m odstępu od innych oczekujących. W przypadku długiej kolejki prosimy oczekiwać w samochodach.

GOPS w Żukowicach
67-231 Żukowice, Nielubia 51a
tel. 76 831 42 84, 76 833 47 52
 
Top! Do góry