• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 25 września 2016
OGŁOSZENIE
piątek, 23 września 2016
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 26.09.2016r. (poniedziałek)
w godzinach od  8:00 do 15:00

nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w miejscowości:
BUKWICA
w budynkach od nr 15 do 18, od nr 20 do 32, nr 41 oraz budynki ul. Dębowa w związku z pracami na sieci wodociągowej.
                                                              
                                                       Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
ZAPRASZAMY NA GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
piątek, 23 września 2016
alt

Serdecznie zapraszamy
 
na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ,
który odbędzie się dnia 24 września 2016 r. (sobota)
o godzinie 10:00 na nowym boisku szkolnym w m.  Nielubia.
 
PRZEBUDOWA DROGI ŻUKOWICE-KAMIONA
piątek, 23 września 2016
altTrwają prace polegające na  przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żukowice w ramach zadania pn. „Żukowice-Kamiona droga dojazdowa do gruntów rolnych (dz. nr 714/4).” Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej na odcinku o długości ok. 537,05 mb i szerokości 4 mb.  Zakres inwestycji będzie obejmować wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z trzema mijankami (o szerokość 5m i długości 25 m). Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane włączenie do drogi powiatowej nr 1020 D na długości ok 6,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego

Na wykonanie niniejszej inwestycji Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016 w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej w  kwocie 53 705,00 zł.
Więcej…
 
PROJEKT ZMIANY SUiKZP
piątek, 23 września 2016
altProjekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce 581/4 w obrębie Żukowice.

Pliki do pobrania:
Więcej…
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
czwartek, 22 września 2016
altDnia 21 września 2016r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata – Polska”. „Podaj dalej... drugie życie odpadów"- pod takim hasłem przebiega tegoroczna akcja.

Głównym jej przesłaniem jest:

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,
- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,
- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.
Więcej…
 
MNIEJ AZBESTU NA TERENIE GMINY
środa, 21 września 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” w 2016 roku.

Przedmiotowe zadanie polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest  wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.

 W wyniku realizacji przedmiotowego zadania z 10 nieruchomości na terenie gminy usunięto 29,68 Mg wyrobów zawierających azbest, w tym pochodzących z demontażu – 15,18 Mg i z zebrania – 14,50 Mg. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 606,29 zł, w tym 85% dofinansowania w formie dotacji.
Więcej…
 
OGŁOSZENIE
środa, 21 września 2016
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu: 23.09.2016r. (piątek)
w godzinach od  8:00 do 13:00
nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w miejscowościach:
BUKWICA, DANKOWICE,

a następnie  w godzinach od  13:00 do 16:00
nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej w miejscowości:
BUKWICA
w budynkach od nr 16 do 18, od nr 20 do 32, nr 41 oraz budynki ul. Dębowa w związku z pracami na sieci wodociągowej.
                                                              
                                                       Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
ZATRUDNIMY PRZEWOŹNIKA DO PRZEWOZU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
środa, 21 września 2016
altZatrudnimy przewoźnika do przewozu osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim) z miejscowości Dobrzejowice do miejscowości Głogów.
Więcej…
 
NOWOŚCI WYDAWNICZE W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W NIELUBI
wtorek, 20 września 2016
alt
 
PROJEKT „MIEDZIANA SZKOŁA MATEMATYCZNA”
wtorek, 20 września 2016
altSzkoły podstawowe Gminy Żukowice - w Brzegu Głogowskim i Nielubi, biorą udział w projekcie „Miedziana Szkoła Matematyczna” realizowanym dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź.

W ramach tego przedsięwzięcia po dwie 12-osobowe grupy uczniów klas I – III i IV – VI rozpoczęły pozalekcyjne zajęcia matematyczne, które potrwają do grudnia 2016 r., a realizowane będą dwa razy w tygodniu po 45 min. lub raz w tygodniu w czasie 90 minut. Fundacja zadbała o wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom przyswajanie matematyki m.in. poprzez gry, praktyczne ćwiczenia typu układanki, budowanie przestrzennych modeli itp. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach służących obaleniu mitu, że matematyka jest trudna – poznają metody i formy nauczania tego przedmiotu w atrakcyjny sposób.

Każda ze szkół, na realizację projektu otrzymała z Fundacji KGHM Polska Miedź darowiznę w kwocie 8 600 zł.
Więcej…
 
INFORMACJA DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
poniedziałek, 19 września 2016
alt
W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje:


Treść informacji

 
EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM ZAKOŃCZONY
poniedziałek, 19 września 2016
altAKTYWNIE, ZDROWO, SPORTOWO – W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim zakończyliśmy obchody Europejskiego Tygodnia Sportu. Po inauguracyjnej, ogólnoszkolnej gimnastyce z dnia na dzień wzrastało zaangażowanie uczniów, rodziców  i innych mieszkańców. Dzieci spontanicznie włączały się do ćwiczeń prowadzonych przez Samorząd Uczniowski. Przerwy wypełnione były zabawami z piłkami, ze skakankami, grą w klasy. Pani Katarzyna Pitoń, prowadząca „Zumbę”, dostrzegła talenty wśród dwupokoleniowej grupy tańczących. Kulminacją aktywności był rajd rowerowy na trasie Brzeg Głogowski – Kromolin – Góra Świętej Anny – Kromolin – Brzeg Głogowski.
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE - XXIII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 19 września 2016
alt
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2016 o godz. 8:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
UCZNIOWIE SP W NIELUBI W AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”
poniedziałek, 19 września 2016

altW dniu 16 września  uczniowie Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi wzięli udział w 23. edycji akcji „Sprzątanie Świata – Polska”, której przyświecało  hasło „Podaj dalej... drugie życie odpadów".

Głównym przesłaniem akcji było:

- promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji,

- unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu,

- uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SZCZEPOWIE (DZIAŁKA NR 525/22) OBRĘB KROMOLIN
czwartek, 15 września 2016
altOgłoszenie o wynikach Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w Szczepowie (działka nr 525/22) obręb Kromolin

Wójt Gminy Żukowice informuje, że w terminie przewidzianym na składanie prac konkursowych do Urzędu Gminy w Żukowicach wpłynęły 2 prace konkursowe.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
czwartek, 15 września 2016
altObwieszczenia Wójta Gminy z dnia 15.09.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice obejmującej użytek Tr na działce 581/4 w obrębie Żukowice.
Więcej…
 
,,DIAMENTOWE GODY” PAŃSTWA JANINY I JÓZEFA JACEK
środa, 14 września 2016
altW dniu 09 września 2016 roku w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Głogowie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wśród odznaczonych par znaleźli się mieszkańcy gminy Żukowice: Państwo Janina i Józef Jacek z miejscowości Brzeg Głogowski. Uroczystego aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Żukowice – Pan Krzysztof Wołoszyn wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Żukowice Panią Beatą Stachak.

Odznaczeni oprócz medali otrzymali także kwiaty oraz dyplomy gratulacyjne.
Więcej…
 
RELACJA Z OTWARCIA PIERWSZEGO NOWOCZESNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W GMINIE ŻUKOWICE W TV MASTER
środa, 14 września 2016

alt

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia
pierwszego nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Gminie Żukowice

przygotowanej przez tv master.

 
 
 

Więcej…
 
PRZYPOMINAMY O UPŁYWAJĄCYM TERMINIE „STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2016/2017"
środa, 14 września 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż  można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2016/ 2017.
 

Wnioski są do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7 oraz w szkołach na terenie gminy Żukowice i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Termin złożenia wniosków upływa 15 września 2016r. , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych - 15 października 2016r.
Więcej…
 
SPOTKANIE INTEGRACYJNE UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH ZE SP W NIELUBI
środa, 14 września 2016
altWspaniała aura towarzyszyła piątoklasistom Szkoły Podstawowej w Nielubi 9 września podczas spotkania integracyjnego. Uczniowie wraz  z wychowawcami, dzięki uprzejmości rodziców i Sołtys Bukwicy Pani Ewie Guzek fantastycznie bawili się w plenerze  w Bukwicy.

Po 40minutach marszu w pełnym słońcu, można było posilić się, wypocząć i całkiem przyjemnie spędzić czas w zaciszu piknikowym, by ponownie wybrać się w powrotną drogę do szkoły.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 127
Top! Do góry