• chaber.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 27 lipca 2017
ZESPÓŁ CHABER W WINNICY KINGA
czwartek, 27 lipca 2017
altW dniu 19 lipca 2017r. w ramach projektu prowadzonego przez Grupę Aktywni dla Gminy Żukowice oraz GBP w Nielubi pn. „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Żukowice” Zespół Ludowy „Chaber” wraz z gośćmi Wójtem Gminy Żukowice Krzysztofem Wołoszynem oraz Dyrektorem GBP w Nielubi Katarzyną Płuciennik-Wójt odwiedzili winnicę w Starej Wsi.

Winnica Kinga to pokoleniowe już gospodarstwo winiarskie. Początki winnicy datować można na 1985 rok, kiedy to zasadzono pierwszą winorośl. Obecnie
Więcej…
 
INFORMACJA GOPS
wtorek, 25 lipca 2017
alt
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. GLINICA
poniedziałek, 24 lipca 2017
alt30 lipca roku 2017 o godzinie 16:00
w miejscowości GLINICA
(na boisku) odbędzie się
piknik rodzinny
pod patronatem Wójta Gminy Żukowice

pn. “Wakacje z rodziną”.
 
W programie zaplanowano gry i zabawy z udziałem animatorów, konkursy z nagrodami oraz poczęstunek.  
 
                        
    Serdecznie zapraszamy !!!
 
INFORMACJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
poniedziałek, 24 lipca 2017
altWojewoda Dolnośląski przypomina o obowiązku i konieczności utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – stanowiących ciągi sieci odwodnieniowej, w stopniu gwarantującym odpowiedni stan techniczny i podejmowaniu działań uniemożliwiających ich wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
piątek, 21 lipca 2017
altObwieszczenie Zarządu  Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenie na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Więcej…
 
KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 21 lipca 2017
alt
 
KOMUNIKAT WS. ZMIAN W ŚWIADCZENIACH DLA RODZIN
czwartek, 20 lipca 2017
altNajistotniejsze zmiany w ustawach: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - wprowadzone przez uchwaloną przez Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 r. ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Więcej…
 
RUSZA PROJEKT "OD MAŁEGO NA CAŁEGO Z MDP"
czwartek, 20 lipca 2017
altOSP Brzeg Głogowski ma zaszczyt poinformować mieszkańców Gminy Żukowice, iż w związku z pozyskaniem dotacji w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie X” organizowanego przez Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacja „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”, przystępujemy do realizacji projektu "OD MAŁEGO NA CAŁEGO Z MDP" w ramach którego przeprowadzony zostanie nabór do Młodzieżowej drużyny pożarniczej, oraz szkolenia dla kandydatów i członków tych drużyn.

Pozyskana kwota to 5.500,00zł kwota całego projektu to 13.200,00zł ( w głównej mierze jest to wkład niefinansowy wolontariuszy strażaków OSP .

Więcej…
 
POŻYTECZNE WAKACJE W NIELUBI
środa, 19 lipca 2017
altW dniach od 7 do 18 lipca 2017r odbyła się kolejna już edycja projektu pn. ” Pożyteczne Wakacje w Nielubi.” Uczestnikami zajęć było 25-cioro dzieci w wieku od 9 do 14 lat. Organizatorami byli Sołtys, Rada Sołecka oraz Radni wsi Nielubia, a całe przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wielu ciekawych zajęciach. Największym zainteresowaniem cieszył się wyjazd do ZOO we Wrocławiu. Podczas spaceru po alejach ZOO uczestnicy spotkali wiele wspaniałych , ciekawych zwierząt i zwiedziły również  Afrykarium.
Więcej…
 
ZAPRASZAMY NA GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
środa, 19 lipca 2017
alt
Serdecznie zapraszamy
 
na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

który odbędzie się dnia 05 sierpnia 2017 r. (sobota)

o godzinie 10:00 na boisku szkolnym w m.  Nielubia
Więcej…
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 19 lipca 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.20.2017.LS, z dnia 14 lipca 2017 r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego na wniosek KGHM Polska Miedź S.A., 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej–Curie 48 postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. znak: SR.II.6619/W130/6/2007 (ze zmianami) udzielającej pozwolenia
Więcej…
 
ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE BUDOWLANE NA DRODZE W M. SŁONE
środa, 19 lipca 2017
altRozpoczęły się roboty budowlane na zadaniu pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Słone.” Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej na odcinku ponad 250 mb. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna (warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna) wraz ze wzmocnieniem krawędzi jezdni oraz poboczami z kruszywa łamanego bądź destruktu bitumicznego. Ponadto w pasie drogi gminnej ramach zadania zostanie wykonany  chodnik z kostki betonowej na odcinku ponad 300 mb. wraz z jego zaniżeniem na długości zjazdów do posesji. Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych.

Koszty wykonania w/w zadania to kwota blisko 245.000 zł. Na to zadanie Gmina Żukowice pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017  w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 25.600 zł.
Więcej…
 
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NIELUBI
wtorek, 18 lipca 2017
altTrwają prace remontowe w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Nielubi, w którym znajduje się punkt przedszkolny prowadzony przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich. Remont obejmuje wymianę pieca centralnego ogrzewania, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w części budynku oraz wymianę instalacji elektrycznej. Wartość wykonywanych prac to kwota 50 000,00 zł brutto. Jest to pierwszy etap prac finansowany przez Gminę Żukowice. Drugi etap prac prowadzony będzie przez Fundację Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, w którego zakresie jest min. szpachlowanie ścian, usunięcie boazerii, malowanie, wymiana podłóg. 
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
środa, 12 lipca 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 12.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem i silnym wiatrem
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 12.07.2017 do godz. 24:00 dnia 12.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie grad.
Więcej…
 
WAKACJE Z RODZINĄ W M. KAMIONA
środa, 12 lipca 2017
altW niedzielę 9 lipca 2017 r. w miejscowości Kamiona odbył się festyn rodzinny z cyklu "WAKACJE Z RODZINĄ" organizowany pod patronatem Wójta Gminy Żukowice.

Dla mieszkańców miejscowości Kamiona zostało przygotowanych mnóstwo atrakcji, nagród, gier i zabaw integracyjnych, a na najmłodszych czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Organizatorzy zaaplikowali dzieciom dużą dawkę humoru. Na festyn przybyło wiele dzieci ze swoim rodzicami i opiekunami. Organizowane „Wakacje z rodziną” są dla mieszkańców gminy Żukowice okazją, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu w gronie rodziny i znajomych.
Więcej…
 
KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN
poniedziałek, 10 lipca 2017
altKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oddział w Głogowie O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN.

Chwaścik buraka - burak
Mszyca kapuściana - kapusta
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA ZASTĘPSTWO
poniedziałek, 10 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żukowice. Stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej – 1 etat.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
poniedziałek, 10 lipca 2017

altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 10.07.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne :

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/2
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 09:00 dnia 10.07.2017 do godz. 24:00 dnia 10.07.2017
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 35
mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Lokalnie grad.

Więcej…
 
ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT ŚWIETLICY W DOMANIOWICACH
poniedziałek, 10 lipca 2017
altZakończyły  się prace remontowe w świetlicy wiejskiej w miejscowości Domaniowice. W ramach zadania wykonano m.in. remont tynków wewnętrznych i sufitowych, izolację (wewnątrz) stropu i dachu, wymianę podłóg parteru i poddasza. Rozbudowana została istniejąca instalacja elektryczna oraz wykonano instalację ogrzewania elektrycznego. Ponadto wykonano termomodernizację całego budynku. Dziś ten obiekt wygląda pięknie. Wartość zadania to kwota ok. 70.000,00 zł.  Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w przetargu publicznym tj. Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczykowski, Jacek Kowalczykowski ze Wschowy.
Więcej…
 
GMINA DOFINANSUJE BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
piątek, 07 lipca 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców na terenie Gminy Żukowice.
 
Zasady przyznawania dotacji:

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się:
1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,
2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 147
Top! Do góry